Infolinia +48 22 3008098

Ochrona danych

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 02 listopada 2023 r. i ma zastosowanie do obywateli i stałych mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

W niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, co robimy z danymi zebranymi o użytkowniku za pośrednictwem strony https://www.liveye.com. Zalecamy uważne przeczytanie tego dokumentu. Podczas przetwarzania danych przestrzegamy wymogów prawnych. Oznacza to między innymi:

 • Jasno określamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. Czynimy to za pośrednictwem niniejszej Polityki prywatności.
 • Naszym celem jest ograniczenie gromadzenia danych osobowych wyłącznie do tych danych osobowych, które są wymagane z uzasadnionych powodów.
 • W przypadku, gdy jest to konieczne do przetwarzania danych osobowych, najpierw uzyskamy wyraźną zgodę użytkownika.
 • Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika i wymagamy tego samego od stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu.
 • Szanujemy prawo użytkownika do dostępu do jego danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz dowiedzieć się, jakie dane osobowe posiadamy na Twój temat, skontaktuj się z nami.

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 30 października 2023 r. i ma zastosowanie do obywateli i stałych mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

W niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, co robimy z danymi, które zebraliśmy na Twój temat za pośrednictwem strony https://www.liveye.com. Zalecamy uważne przeczytanie tego dokumentu. Podczas przetwarzania danych przestrzegamy wymogów prawnych. Oznacza to między innymi:

 • Jasno określamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. Czynimy to za pośrednictwem niniejszej Polityki prywatności.
 • Naszym celem jest ograniczenie gromadzenia danych osobowych wyłącznie do tych danych osobowych, które są wymagane z uzasadnionych powodów.
 • W przypadku, gdy jest to konieczne do przetwarzania danych osobowych, najpierw uzyskamy wyraźną zgodę użytkownika.
 • Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika i wymagamy tego samego od stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu.
 • Szanujemy prawo użytkownika do dostępu do jego danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci uzyskania informacji na temat posiadanych przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt.

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Udostępnienie strony internetowej wymaga przetwarzania różnych informacji. Ponadto zakres przetwarzania danych zależy od korzystania przez użytkownika z funkcjonalności strony internetowej, na przykład w przypadku komunikowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego) lub wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.
Użytkownik nie ma obowiązku podawania nam danych osobowych. Jeśli jednak podanie tych danych jest technicznie obowiązkowe w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej, odmowa spowoduje brak dostępu do naszej strony internetowej i korzystania z niej.
Użytkownik odwiedzający naszą stronę internetową nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.

1.1 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych RODO.

Poniżej przedstawiono podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Powód przetwarzaniaPodstawa prawna w RODOWyjaśnienie
Wykonanie umowy lub wdrożenie środków przedumownychArt. 6 Abs. 1 b)Przetwarzanie odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania i wypełniania praw i obowiązków wynikających z umowy. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, przetwarzamy dane wyłącznie w tym zakresie.
Uzasadniony interesArt. 6 Abs. 1 f)Przetwarzanie odbywa się w zakresie, w jakim mamy uzasadniony interes i nie są widoczne żadne sprzeczne nadrzędne interesy osoby, której dane dotyczą. Konkretny interes został wyjaśniony w niniejszej polityce prywatności w ramach opisu przetwarzania.
ZgodaArt. 6 Abs. 1 a)Przetwarzanie ma miejsce, jeśli użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na rodzaj i zakres przetwarzania danych. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Nie wpłynie to jednak na przetwarzanie, które miało miejsce do tego momentu.
Obowiązek prawnyArt. 6 Abs. 1 c)Przetwarzanie odbywa się w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia niemieckich lub europejskich zobowiązań prawnych.

1.2 Usuwanie danych i okres przechowywania

Usuwamy dane osobowe użytkownika, gdy tylko podstawa prawna ich przetwarzania przestaje obowiązywać. W niektórych przypadkach podstawy prawne mogą jednak istnieć równolegle lub może mieć zastosowanie nowa podstawa prawna, gdy podstawa prawna przestaje mieć zastosowanie, np. obowiązek przechowywania określonych danych w celu wypełnienia ustawowego obowiązku przechowywania.

2. przetwarzanie danych w celu udostępnienia strony internetowej

Abyśmy mogli wyświetlić użytkownikowi stronę internetową, konieczne jest przetworzenie pewnych informacji. Odbywa się to już podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny. Ponadto oferujemy różne funkcje na naszej stronie internetowej, które wymagają dalszego przetwarzania danych.

2.1 Log Files

Podczas odwiedzania naszej witryny internetowej przeglądarka użytkownika wysyła na nasz serwer różne informacje, tzw. pliki dziennika serwera. Potrzebujemy ich do nawiązania i utrzymania połączenia. Dane te obejmują również adres IP użytkownika, który traktujemy jako dane osobowe. Gromadzone są również następujące dane:

 • Data i godzina w momencie dostępu
 • Ilość przesłanych danych w bajtach
 • Źródło/odnośnik, z którego uzyskano dostęp do strony
 • Używana przeglądarka
 • Używany system operacyjny

Dane te nie są łączone z innymi danymi użytkownika. Przechowywanie plików dziennika, w tym adresu IP użytkownika, służy uzasadnionemu interesowi polegającemu na udostępnianiu naszej witryny internetowej i zapobieganiu jej nadużyciom. Przechowywane pliki dziennika są usuwane najpóźniej po 30 dniach, chyba że konieczne jest dłuższe przechowywanie, na przykład w celu zapobieżenia lub wyjaśnienia ataku na naszą stronę internetową.

2.2 Formularz kontaktowy

W każdej chwili można wysłać do nas zapytanie, korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Wymagane są następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy lokalizacji klienta, kod pocztowy projektu budowlanego. Dane te są oznaczone jako pola obowiązkowe. Wszystkie inne dane, które użytkownik przesyła nam w ramach zapytania, w tym za pośrednictwem wolnego pola tekstowego, są podawane dobrowolnie.

Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie i związanej z nim komunikacji. Podstawa prawna przetwarzania danych zależy od treści zapytania. Zasadniczo ma tu zastosowanie nasz uzasadniony interes polegający na udostępnieniu funkcji kontaktu i udzieleniu odpowiedzi na przesłane za jej pośrednictwem zapytanie. Jeśli zapytanie użytkownika ma na celu zawarcie z nami umowy, przetwarzanie odbywa się w ramach tego zobowiązania przedumownego.

Dane użytkownika zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu zapytania. Jeśli umowa zostanie zawarta, możemy dalej przetwarzać dane w celu realizacji umowy.

3. Cookies

Nasza strona używa plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej polityce plików cookie.

4. Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ograniczenia niewłaściwego wykorzystania i nieuprawnionego dostępu do danych osobowych. Gwarantuje to, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do danych użytkownika, że dostęp ten jest chroniony i że nasze środki bezpieczeństwa są regularnie weryfikowane.

5. Strony internetowe osób trzecich

Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do witryn internetowych osób trzecich, które są połączone z naszą witryną za pośrednictwem łączy. Nie możemy zagwarantować, że te strony trzecie będą przetwarzać dane osobowe użytkownika w sposób niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych witryn przed rozpoczęciem korzystania z nich.

6. Dodatki do niniejszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zaleca się regularne czytanie niniejszej polityki prywatności, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami. Ponadto będziemy informować użytkowników, gdy tylko będzie to możliwe.

7. Dostęp do danych i ich przetwarzanie

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci uzyskania informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt. Możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • Użytkownik ma prawo wiedzieć, dlaczego jego dane osobowe są wykorzystywane, co się z nimi dzieje i jak długo są przechowywane.
 • Użytkownik ma prawo do informacji o przetwarzanych przez nas jego danych osobowych. Obejmuje to obowiązkowe informacje określone w art. 15 RODO.
 • Prawo do sprostowania: Użytkownik ma prawo do uzupełnienia, poprawienia, usunięcia lub zablokowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z przyczyn określonych w art. 17 RODO, w szczególności jeśli nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych: Zgodnie z postanowieniami art. 20 RODO użytkownik ma prawo zażądać otrzymania dotyczących go danych osobowych, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane.
 • Prawo do sprzeciwu: Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych. Zastosujemy się do tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Upewnij się, że zawsze wyraźnie określasz, kim jesteś, abyśmy mieli pewność, że nie przetwarzamy ani nie usuwamy danych niewłaściwej osoby.

8. Złożenie skargi

Jeśli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe (skarga), ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

9. Odbiorcy danych

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w kontekście strony internetowej jest również częściowo realizowane przez podmioty przetwarzające, w szczególności w zakresie hostingu strony internetowej i korzystania z narzędzi analitycznych. Są one zaangażowane wyłącznie na podstawie umowy zlecenia zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.

9.1 Matelso

Nasza strona internetowa korzysta z usługi świadczonej przez matelso GmbH, Stuttgart. Jeśli użytkownik dzwoni na numer telefonu, z którym połączyła się dla nas firma matelso, informacje o połączeniu telefonicznym są przekazywane do usługi analizy internetowej, z której korzystamy (np. Google Analytics). matelso odczytuje również pliki cookie ustawione przez naszą usługę analizy lub inne parametry odwiedzanej witryny, na przykład odsyłacz, ścieżkę dokumentu, zdalnego agenta użytkownika. Odpowiednie informacje są przetwarzane przez matelso zgodnie z naszymi instrukcjami i przechowywane na serwerach w UE. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://matelso.com/de/privacy-statement. Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny może nie być możliwe w pełnym zakresie.

10. Inspektor ochrony danych

Nasz inspektor ochrony danych jest zarejestrowany w organie ochrony danych w państwie członkowskim UE. W przypadku jakichkolwiek pytań lub próśb dotyczących niniejszej polityki prywatności lub inspektora ochrony danych, można skontaktować się z Lukas Wagner LL.M za pośrednictwem lub [email protected].

11. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

LivEye GmbH
Europa Allee 56b
D – 54343 Föhren
Deutschland
Website: https://www.liveye.com
E-Mail: [email protected]
Numer telefonu: +49 6502 4034722